Dom na polceste - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Domov na pol ceste podľa ustanovenia § 27 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa zaväzuje poskytovať občanovi 
sociálnu službu pobytovou formou celoročne.
V Domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania 
sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
Domov na pol ceste sa nachádza v obci Koš neďaleko mesta Prievidza s kapacitou 16 osôb.
Domov na pol ceste:
a)     poskytuje:
1.     Ubytovanie na určitý čas
2.     Sociálne poradenstvo
3.     Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
4.     Pracovná terapia
 
          b)   utvára podmienky na:
1. prípravu a výdaj stravy
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
4. záujmovú činnosť
 
 
Kontaktná a poštová adresa adresa:
Provital o.z.
Domov na pol ceste
J. Damku 9
972 13 Nitrianske Pravno časť Solka
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Andrea Škárová – sociálny pracovník
Kontaktné telefónne číslo: 0907 896 146

 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky