Krizovy_plan - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
PROVITAL, občianske zruženie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31117236
 
 
 
 
 
 
 
Krízový plán Domova na pól ceste, Víťazstva 13, Koš
 
 
 
     V záujme zvýšenia bezpečnosti pri poskytovaní služieb v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19  vydávam krízový plán činností a preventívnych opatrení, týkajúcich sa riešenia situácií v prípade karantény v zariadení v období aktuálnej pandémie.
 
 
 
Príprava na krízovú situáciu - úlohy:
 
Všetci  zamestnanci sú ochotní v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe  po dobu 14 dní.
Osobné vybavenia na 14 dní ,lôžkoviny, osobnú hygiena atď. zabezpečí zamestnancovi zamestnávateľ
Všetci zamestnanci musia mať kontakt na štatutára alebo zodpovedného zástupcu, aby v prípade kontroly Políciou SR pri vstupe do karantény mohli       vyjednávať o svojich oprávneniach.
Zamestnanci si pripravia plán reorganizácie činností služby, čo bude náplňou práce pre každého zo zamestnancov, ktorý zostane v krízovej službe, plán redukcie základných činností, individuálneho plánovania, záznamov o poskytovaní služby.
Podľa vývinu situácie plán práce a organizáciu upraví štatutár alebo zodpovedná osoba Domova na pól ceste (DNPC).
Zamestnanci si po príchode do zariadenia zmerajú telesnú teplotu bezkontaktným
teplomerom. Pokiaľ niektorý zamestnanec vykazuje známky ochorenia, je povinný to oznámiť štatutárovi alebo zodpovednému zástupcovi a opustiť pracovisko.
-        Zamestnanec, ktorý v domácom prostredí, pred nástupom do práce vykazuje známky ochorenia, nepríde na pracovisko ale túto skutočnosť nahlási štatutárovi alebo zodpovednému zástupcovi DNPC a kontaktuje svojho lekára.
-        V prípade ochorenia na pracovisku informuje štatutára alebo zodpovedného zástupcu DNPC a neopúšťa pracovisko a to v krajnom prípade aj po dobu vyššie uvedených 14 dní
 
Základné odporúčania :
 
Nepretržitá prevádzka za prísnych hygienických štandardov –dodržiavanie zásad respiračnej hygieny, časté umývanie rúk mydlom a vodou – všetci zamestnanci a prijímatelia  služby.
Platí prísny zákaz návštev
Komunikácia s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami prebieha výlučne telefonicky.
Klienti sa môžu voľne pohybovať po zariadení a v areáli zariadenia.
Klienti nemajú povinnosť nosiť rukavice a rúška (zariadenie je ich domov), pokiaľ sa tak sami nerozhodli.
Uprednostnené sú aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne.  
Preventívne merať každý deň teplotu všetkým klientom
Nie je dovolené používať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. Zároveň je potrebné dva krát denne dezinfikovať všetky povrchy a pravidelne vetrať   priestory.
Po príchode z práce do zariadenia je klient povinný dodržať prísnu hygienu celého tela s mydlom a vodou
 
 
V Nitrianskom Pravne dňa 2.4.2020
 
 
 
                                                                                                   Zodpovedný zástupca DNPC
 
                                                                                                          Mgr. Andrea Škárová
                                                                                                    
                                                                                                                   Provital o.z.  
 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky