Krizovy_resoc - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
PROVITAL, občianske zruženie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31117236
 
 
 
Krízový plán CENTRA PRE DETI A RODINY Vyšehradné
 
 
     V záujme zvýšenia bezpečnosti pri poskytovaní služieb v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19  vydávam krízový plán činností a preventívnych opatrení, týkajúcich sa riešenia situácií v prípade karantény v zariadení v období aktuálnej pandémie.
 
Príprava na krízovú situáciu - úlohy:
 
-        Všetci  zamestnanci sú ochotní v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe  po dobu 14 dní.
-        osobné vybavenia na 14 dní ,lôžkoviny, osobnú hygiena atď. zabezpečí zamestnancovi zamestnávateľ
-        Všetci zamestnanci musia mať kontakt na riaditeľa alebo poverenú osobu, aby v prípade kontroly Políciou SR pri vstupe do karantény mohli vyjednávať o svojich oprávneniach.
-        Zamestnanci si pripravia plán reorganizácie činností služby, čo bude náplňou práce pre každého zo zamestnancov, ktorý zostane v krízovej službe, plán redukcie základných činností, individuálneho plánovania, záznamov o poskytovaní služby.
-        Podľa vývinu situácie plán práce a organizáciu upraví riaditeľ CDR.
-         Zamestnanci si po príchode do CDR zmerajú telesnú teplotu bezkontaktným
-        teplomerom. Pokiaľ niektorý zamestnanec vykazuje známky ochorenia, je povinný to oznámiť riaditeľovi a opustiť pracovisko.
-        Zamestnanec, ktorý v domácom prostredí, pred nástupom do práce vykazuje známky ochorenia, nepríde na pracovisko ale túto skutočnosť nahlási riaditeľovi CDR a kontaktuje svojho lekára.
-        V prípade ochorenia na pracovisku informuje riaditeľa CDR a neopúšťa pracovisko a to v krajnom prípade aj po dobu vyššie uvedených 14 dní
 
 
Základné odporúčania :
 
-        Nepretržitá prevádzka za prísnych hygienických štandardov –dodržiavanie zásad
respiračnej hygieny, časté umývanie rúk mydlom a vodou – všetci zamestnanci a prijímatelia  služby.
-        Platí prísny zákaz návštev
-        Komunikácia s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami prebieha výlučne telefonicky.
-        Klienti sa môžu voľne pohybovať po zariadení a v areáli zariadenia.
-        Klienti nemajú povinnosť nosiť rukavice a rúška (zariadenie je ich domov), pokiaľ sa tak sami nerozhodli.
-        Uprednostnené sú aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne.
-        Preventívne merať každý deň teplotu všetkým klientom
-        Nie je dovolené používať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. Zároveň je potrebné dva krát denne dezinfikovať všetky povrchy a pravidelne vetrať priestory.
 
 
V Nitrianskom Pravne dňa 2.4.2020
 
 
                                                                                                     Riaditeľ CDR
 
                                                                                                   Mgr. Peter Vittek
 
 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky