Podmienky prijatia - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás


Podmienky prijatia do Centra pre deti a rodiny :

- písomná žiadosť plnoletej fyzickej osoby o prijatie,

- odporúčanie orgánu orgánu Socialnoprávnej ochrany Úradu práce socialnych vecí a rodiny (SPODaSK)

- odporúčanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti / odporúčanie od psychiatra (klient je vhodný pre doliečovanie formou 
  pobytovej resocializácie), - súčasťou prijímacieho konania je absolvovanie predvstupového pohovoru s psychológom nášho zariadenia,

- spôsobilosť na právne úkony,

- absolvovanie odvykacej liečby, resp.detoxikačnej liečby v CPLDZ,

- princíp dobrovoľnosti (klient má aktívny záujem zúčastňovať sa resocializačných programov), 

- registrácia na úrade práce, poberanie sociálnych dávok,

- občiansky preukaz,

- preukaz poistenca,

- zdravotná karta,

- klient hradí náklady spojené s resocializačným programom vo výške dávky hmotnej núdzi na jednotlivca na mesiac.

 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky