Podmienky prijatia - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás


Podmienky prijatia do Resocializačného strediska :

- písomná žiadosť plnoletej fyzickej osoby o prijatie,

- súčasťou prijímacieho konania je absolvovanie predvstupového pohovoru s psychológom
nášho zariadenia,

- spôsobilosť na právne úkony,

- absolvovanie odvykacej liečby, resp.detoxikačnej liečby v CPLDZ,

- vylúčenie dvojitej psychiatrickej diagnózy,

- odporúčanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti / odporúčanie od psychiatra (klient je
vhodný pre doliečovanie formou
  pobytovej resocializácie),

- princíp dobrovoľnosti (klient má aktívny záujem zúčastňovať sa resocializačných programov),

- registrácia na úrade práce, poberanie sociálnych dávok,

- občiansky preukaz,

- preukaz poistenca,

- zdravotná karta,

- poplatok pri nástupe 170 €

- pravidelný mesačný poplatok 120 € 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky