Resocializačné stredisko - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás


Resocializačné stredisko Dom života bez drogHlavný cieľ


Okrem doliečovania a poskytovania sociálnych služieb drogovo závislým klientom zabezpečovanie tzv. sociálnych istôt (vybavenie dávky pomoci v hmotnej núdzi, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a po úspešnom ukončení pobytu v RS poskytujeme klientom ubytovanie v tzv. Dome na pol ceste a pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania.


Cieľová skupina

fyzické osoby závislé od akýchkoľvek drog. Resocializačné stredisko poskytuje sociálne služby mužom i ženám od 18 rokov veku (zmiešaná komunita)


Terapeutické postupy


Resocializačné stredisko vytvára priestor pre osvojenie si stratených pracovných a sociálnych zručností klientov najmä formou pracovnej terapie s cieľom dosiahnuť efektívne uplatnenie klientov na trhu práce. Život v zariadení je podľa ročných období orientovaný najmä na poľnospodársky, ale aj na nadobúdanie každodenných zručností a návykov v každodennom rodinnom živote. Práca v záhrade a každodenná starostlivosť o domáce zvieratá patrí nielen k pracovným povinnostiam klientov, ale postupne prerastie k ich záľubám. V rámci pracovnej terapie sa klienti zariadenia zúčastňujú na výkone drobných obecných prác. Okrem pracovnej terapie pravidelne poskytujeme klientom psychoterapiu, arteterapiu, socioterapiu a možnosť zúčastniť sa terénnej terapie. Formou terapeutických metód sa usilujeme obnoviť u klientov komunikačné zručnosti, sebapoznanie a zdravé sebapresadenie sa v ich budúcom osobnom, rodinnom i profesijnom živote po úspešnom absolvovaní resocializačného procesu.Súčasťou resocializácie je i naplnenie voľnočasových aktivít klientov. Okrem športových aktivít v posilňovni, v saune, či v modernej obecnej telocvični patrí k aktívnemu naplneniu voľného času klientov ich dobrovoľná účasť na duchovnom živote v obci.Štádiá resocializačného procesu

Pobyt v resocializačnom stredisku PROVITAL, o.z. je rozdelený na 4 štádiá. Klient postupne prechádza jednotlivými štádiami od úplnej izolácie (tzv. bezkontaktné štádium), cez postupné zvyšovanie zodpovednosti a zvyšovania kompetencií až po prípravu na život v prirodzenom prostredí, hľadanie vhodného zamestnania a odchod zo zariadenia. Počas resocializačného procesu poskytujeme sociálne poradenstvo aj rodinným príslušníkom.

Kapacita zariadenia

,,Dom života bez drog“ – kapacita 29 miest (19 mužov + 10 žien)


Dĺžka pobytu v RS

12 – 18 mesiacov
Platba pri nástupe je 170 EUR
Mesačná úhrada za poskytované sociálne služby je 120 EURResocializačný program zabezpečuje tím :


Zodpovedný zástupca podľa zák. 305/2005 Z.z. : 
Mgr. Peter Vittek


Riaditeľ a špeciálny pedagóg: Mgr Peter Vittek

Liečebný pedagóg - terapeut: PhDr. Zdenka Vasilová


Psychológ : Mgr. Renáta Botková
                 PhDr.Eva Kubíková

Sociálna pracovníčka : Mgr. Andrea Škárová

                                Mgr. Janka Barnáková
                                     

Ergoterapeut : Ján Škára

                      Martina Mäsiarová
                      Júlia Mäsiarová

                    

                                         

                       
 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky