DNPC - Provital

Centrum pre deti a rodiny
S RESOCIALIZAČNÝM PROGRAMOM
Prejsť na obsah
Domov na pol ceste podľa ustanovenia § 27 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa zaväzuje poskytovať občanovi
sociálnu službu pobytovou formou celoročne.
V Domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania
sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
Domov na pol ceste sa nachádza v obci Koš neďaleko mesta Prievidza s kapacitou 16 osôb.
DOMOV NA POL CESTE UTVÁRA PODMIENKY NA:
  • prípravu a výdaj stravy
  • vykonávanie základnej osobnej hygieny
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
  • záujmovú činnosť
DOMOV NA POL CESTE POSKYTUJE:
  • ubytovanie na určitý čas
  • sociálne poradenstvo
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • pracovnú terapiu
KONTAKT
Provital o.z.
Domov na pol ceste
Hviezdoslavova 509/32
972 41
Koš

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Andrea Škárová – sociálny pracovník
Kontaktné telefónne číslo: 0907 896 146
Created by
jan@skara.sk
Info
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Návrat na obsah